Weekschema: hulpmiddel bij plannen

Een weekschema is een handig hulpmiddel bij het plannen. Je kijkt wat je allemaal doet in een week en waar je je tijd aan besteed. Zo ontdek je snel welke dagen je tijd over hebt en wanneer je dagen te vol zitten. Je vult de weekplanner eenmaal in en kan met het inzicht aan de slag.

Weekschema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag!
Links staat de tijd per half uur en bovenaan staan alle dagen.

kleur en noteer per half uur waar je  mee bezig bent. Vul de tijd in die je nodig hebt voor opstaan en aankleden, ontbijt, school, reistijd, sport, hobby’s, contact vrienden, maaltijden en werk. geef elke activiteit een eigen kleur,zo zie je snel waar lege plekken zitten. Zo zie je waar voor jou ruimte is om je huiswerk in te plannen én ontdek je waar je knelpunten zitten.

 

Wat kan je ontdekken als je dit schema invult?
In het voorbeeld hierboven heeft de leerling erg weinig tijd om zijn huiswerk te maken. Als je structureel tijd te kort hebt moet je dus gaan nadenken wat voor actie je moet ondernemen om te zorgen dat er genoeg tijd is voor je huiswerk. Je kan bijvoorbeeld een dag eerder beginnen met je huiswerk. Soms moet je ook kijken of werk, sport en hobby’s school niet teveel in de weg zitten.

Soms ontdek je dat je op een bepaalde dag weinig tijd hebt. Dan is het nodig om te kijken op welke dagen je vooruit moet werken om dit te kunnen opvangen.

Een andere leerling ontdekt dat hij veel tijd kwijt is met reizen van en naar school en besluit die tijd nuttiger te gebruiken door met leerwerk aan de slag te gaan.

Weer een andere leerling vind het prettig als er een dag is in het weekend waarin huiswerk helemaal geen rol speelt. Zij kiest ervoor om zoveel mogelijk een dag in het weekend vrij van huiswerk te laten.

Het schema is dus heel persoonlijk. De één gaat vroeg naar bed, de ander heeft het nodig om uit te slapen, weer een ander heeft reistijd en werkt juist wel of niet. Daarom is een weekschema zo’n handig hulpmiddel bij het plannen. Je ontdekt snel wat jouw eigen situatie is en hoe je daar goed op in kan spelen.

Kijk vooral ook nog naar de andere handige Studietips.