Werkwijze en tarieven

Bij Studiekracht ben je welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. Onze werkwijze hierna is als volgt:

Na de kennismaking gaan we samen de slag. We onderzoeken welke leermethodes en studievaardigheden jij al automatisch inzet en kijken dus wat er al goed gaat. Terwijl we met een vak bezig zijn kijken we wat je nodig hebt om dit vak beter onder de knie te krijgen. Daarvoor is het soms nodig om op een andere manier aan de slag te gaan. Daar zullen we samen aan werken tot jij het zelf onder de knie hebt.

Door te starten met individuele aandacht voor een leerproces, kan je langdurige begeleiding in de toekomst voorkomen.

Basisschool

Soms is extra hulp nodig voor begrijpend lezen of rekenen. Deze vaardigheden zijn erg belangrijk voor je dagelijkse leven en voor je verdere schoolcarriere. Met één op één begeleiding is er tijd en aandacht om goed te kijken welke specifieke onderdelen jij nog niet snapt. En kunnen we samen kijken wat er nodig is om dit alsnog op te pakken. Zo krijg je weer zelfvertrouwen en kan het plezier in rekenen en lezen terugkomen.  Uiteraard ga ik graag in overleg met de school om  goed af te stemmen wat zij denken dat er nodig is voor jouw kind.

Brugklascoaching

Het is een grote verandering om van de lagere school naar het voorgezet onderwijs te gaan. Voor sommige brugklassers is het fijn om hier een stukje extra ondersteuning bij te krijgen. 

We besteden aandacht aan:

– plannen van je huiswerk
– uitleg over magister
– weten hoe een schoolboek in elkaar zit
– per vak kijken hoe je dit het beste onder de knie krijgt
– toetsen voorbereiden

En ik kijk natuurlijk nog specifiek wat jij nodig hebt.

Uiteraard staat er elke bijles een kopje thee, ranja of koffie klaar.

Tarieven
Kennismakingsgesprek   gratis
Leren leren cursus 5x 1 uur € 175,-
Bijles 1 uur € 35,-
Brugklascoaching 7 week, 1 x per week € 220,-
Brugklascoaching intensief 7 week 2x per week € 441,-
Bijles begrijpend lezen basisschool 1 uur € 35,-
Bijles rekenen basisschool 1 uur € 35,-
Extra (telefonisch) contact school/ ouders 30 minuten € 17,50

Deze diensten zijn vrijgesteld van BTW

Logo Stichting LeergeldWellicht kom je in aanmerking voor een vergoeding vanuit Stichting Leergeld.