Werkwijze en tarieven

Bij Studiekracht ben je welkom voor een gratis kennismakingsgesprek. Onze werkwijze hierna is als volgt:

Na de kennismaking gaan we samen de slag. We onderzoeken welke leermethodes en studievaardigheden jij al automatisch inzet en kijken dus wat er al goed gaat. Terwijl we met een vak bezig zijn kijken we wat je nodig hebt om dit vak beter onder de knie te krijgen. Daarvoor is het soms nodig om op een andere manier aan de slag te gaan. Daar zullen we samen aan werken tot jij het zelf onder de knie hebt.

Door te starten met individuele aandacht voor een leerproces, kan je langdurige begeleiding in de toekomst voorkomen.

Basisschool

Soms is extra hulp nodig voor begrijpend lezen of rekenen. Deze vaardigheden zijn erg belangrijk voor je dagelijkse leven en voor je verdere schoolcarriere. Met één op één begeleiding is er tijd en aandacht om goed te kijken welke specifieke onderdelen jij nog niet snapt. En kunnen we samen kijken wat er nodig is om dit alsnog op te pakken. Zo krijg je weer zelfvertrouwen en kan het plezier in rekenen en lezen terugkomen.  Uiteraard ga ik graag in overleg met de school om  goed af te stemmen wat zij denken dat er nodig is voor jouw kind.

Als er studiedagen zijn is het vaak mogelijk om de bijles naar de ochtend te verzetten.

Bijles

Een bijles kan net even dat zetje in de rug zijn die zorgt dat je de stof tóch goed begrijpt.
In de bijles nemen  we natuurlijk de stof door maar besteden we ook aandacht aan hoe je een vak goed kan leren. Zodat je uiteindelijk zélf weet hoe je dat aan kan pakken. En ook dat kan per persoon verschillen dus daar gaan we dan samen naar op zoek. Bijlessen worden in verschillende vakken gegeven.

We besteden ook aandacht aan:

– plannen van je huiswerk
– extra uitleg bij moeilijke vakken
– weten hoe een schoolboek in elkaar zit
– per vak kijken hoe je dit het beste onder de knie krijgt
– toetsen voorbereiden
– jouw eigen leervoorkeur en hoe je die in kan zetten op school

Omdat wij het contact met de ouders erg belangrijk vinden sturen wij na een contactmoment een mailtje. Zo kan er thuis weer verder geholpen worden met het werk dat de rest van de week nog gedaan moet worden. Als het nodig is kan er ook contact met school of mentor zijn.

Uiteraard staat er elke bijles een kopje thee, ranja of koffie klaar.

Tarieven
Kennismakingsgesprek   gratis
Bijles 1  uur € 40,-
Bijles begrijpend lezen basisschool 1 uur € 40,-
Bijles rekenen basisschool 1 uur € 40,-
Extra (telefonisch) contact school/ ouders 30 minuten € 20,00

Deze diensten zijn vrijgesteld van BTW

Logo Stichting LeergeldWellicht kom je in aanmerking voor een vergoeding vanuit Stichting Leergeld.